vazduhoplovni časopis bez granica...

SADRŽAJ

Glava 1

Životni vek borbenog aviona

1.1

Faze programa novog borbenog aviona

1.1.1

Faza istraživanja

1.1.2

Faza projektovanja

1.1.3

Faza razvoja

1.1.4

Faza proizvodnje - nabavka

1.2

Troškovi životnog veka borbenog aviona

1.2.1

Vreme i troškovi faze istraživanja

1.2.2

Neophodno vreme i troškovi za fazu razvoja aviona

1.2.3

Vreme i troškovi faze projektovanja

1.2.4

Vreme i troškovi faze razvoja

1.2.5

Vreme i troškovi faze proizvodnje

1.2.6

Vreme i troškovi faze eksploatacije

1.2.7

Vreme i troškovi faze rashoda

1.2.8

Troškovi časa leta borbenog aviona

1.2.9

Cena borbenog aviona

1.3

Integralni prikaz faza životnog veka

1.4

Modularnost konstrukcije

Glava 2

Teoretske postavke za obnovu i produženje roka rada i veka upotrebe borbenih aviona i njihovih motora

2.1

Pregled rezultata istraživanja u svetu vezanih za obnovu i produženje međuremontnog roka rada i veka upotrebe, i monitoring stanja aviona i motora

2.2

Problemi u eksploataciji

2.2.1

Karakter otkaza

2.2.2

Sekundarni otkazi

2.3

Globalni aspekti problema produženja roka rada i veka

2.4

Koncepcija održavanja kao faktor obnove resursa

2.4.1

Osnovni prilazi održavanju

2.4.2

Uslovnosti  za izbor koncepcije održavanja

2.4.3

Remont strukture i elektroopreme borbenih aviona

2.4.4

Održavanje prema stanju

2.4.5

Održavanje prema stanju naspram produženja resursa

2.4.6

Kanibalizacija kao instrument održavanja aviona

2.4.7

Primer: sistem za održavanje aviona F-16

2.4.7.1

Karakteristike sistema za održavanje aviona F-16

2.4.7.2

Tipična organizacija sistema za održavanje u lovačkom puku

2.4.8

Perspektivni sistem za održavanje aviona F-35 JSF

2.5

Dijagnostika

2.6

Prognostika     

2.7

Ostatak korisnog resursa ili životnog veka

2.8

Metode za dijagnostiku stanja aviona i motora

2.9

Sistemi za monitoring stanja motora i aviona

2.10

Metode za određivanje veka usled zamora

2.10.1

Metode mehanike loma

2.10.2

Vrste zamora

2.10.3

Realni primeri udesa aviona zbog zamora

2.10.3.1

Putnički avion Comet

2.10.3.2

Putnički avion B737 avio-kompanije “Aloha Airlines”

2.10.3.3

Udes putničkog aviona B747SR

2.10.3.4

Udes aviona F-111

2.10.3.5

Kako se boriti protiv zamora?

2.11

Procena veka upotrebe vazduhoplovnih struktura

2.11.1

Bezbednosni princip projektovanja (safe-life approach)

2.11.2

Bezotkazni princip (fail-safe approach).

2.11.3

Princip tolerantnog oštećenja (damage tolerance approach)

2.12

Faktori koji ograničavaju vek upotrebe

2.12.1

Korozija

2.12.1.1

Uzajamni uticaj korozije i mehaničkog opterećenja

2.12.1.2

Kritične površine na avionima sa stanovišta korozije

2.12.1.3

Troškovi usled korozije

2.12.2

Rast prskotine usled uticaja okoline

2.12.3

Neodgovarajuće održavanje

2.12.4

Višestruka oštećenja

2.12.5

Starenje gumeno-zaptivnog materijala

2.13

Metode za produženje resursa/veka upotrebe aviona

2.13.1

Zaštita od korozije

2.13.2

Mehaničke tehnike za kontrolu mesta sa višestrukim oštećenjima

2.13.3

Pregledi

2.13.3.1

Pregledi radi otkrivanja korozije

2.13.3.2

Ograničenja za opravku delova strukture zahvaćene korozijom

Glava 3

Monitoring stanja i procena veka motora

3.1

Monitoring utroška veka motora

3.2

Monitoring vibracija

3.3

Specifičnosti procene resursa i veka motora

3.3.1

Moderni koncepti definisanja veka upotrebe

3.3.1.1

Koncept bezbednog veka do inicijalizacije prskotine

3.3.1.2

Koncept veka na bazi bezbedne propagacije prskotine

3.3.1.3

Principi monitoringa utroška veka

3.3.1.4

Postupak predikcije veka motora

3.3.1.5

Postupak za proračun utroška veka motora

3.4

Ekvivalentni ciklus ispitivanja vazduhoplovnih motora

3.4.1

Ekvivalentno ispitivanje motora T56-A-427

3.5

Totalni ciklus opterećenja         

3.6

Iskustva inostranih korisnika u praćenju stanja mlaznih motora

3.6.1

Švedsko iskustvo

3.6.2

Monitoring motora civilnih aviona u eksploataciji

3.6.3

Primeri praćenja stanja civilnih motora

3.6.3.1

Sistem COMPASS

3.6.3.2

Sistem eCM

2.6.3.3

Sistem ECHO

3.6.4

Dogradnja algoritama pomoću veštačke inteligencije

3.7

Budućnost održavanja mlaznih motora

3.7.1

Inteligentni motori – imperativ budućnosti

3.7.2

Validacija senzora

3.7.3

Fuzija podataka i znanja

3.7.4

Dijagnostička pouzdanost

Glava 4

Spektralna analiza motorskog ulja

4.1

Indikacija trošenja metalnih delova

4.2

Uzimanje uzoraka ulja

4.3

Praćenje stanja metalnih čestica (opiljaka) u ulju

4.4

Brojanje čestica (particle counting)

4.5

Vrste habanja

4.6

Detektovanje metalnih čestica u sistemu za ulje

4.7

Potreba i svrsishodnost analize ulja na motoru

Glava 5

Uloga, značaj i specifičnosti metoda nedestruktivnih ispitivanja u monitoringu stanja aviona i motora

5.1

Vizuelna metoda

5.2

Pregled pomoću penetranata

5.3

Metoda magnetnog praha

5.4

Radiografska metoda

5.5

Metoda vrtložnih struja

5.6

Ultrazvučna metoda

5.7

Zvučna emisija

5.8

Nove tehnologije nedestruktivnog ispitivanja

5.8.1

Kombinacija lasera i ultrazvuka

5.8.2

Zvučna emisija i zvučno-ultrazvučna metoda

5.8.3

Uloga zvučne emisije u ispitivanju strukture na zamor

Glava 6

Realni primeri razvoja i primene metodologije za roduŽenje veka/resursa lovaČkih aviona i njihovih motora

6.1

Produženje veka upotrebe motora R25-300

6.2

Uvođenje koncepta održavanja prema stanju za turboventilatorski motor
RD-33

6.3

Simulacioni model za planiranje obnove resursa aviona

6.4

Produženje roka rada i veka upotrebe vazduhoplova – realizovani programi

6.4.1

Ubrzani remont aviona MiG-21BIS

6.4.2

Produženje resursa aviona MiG-29

6.5

Ispitna stanica za mlazne motore velikog potiska

6.6

Ekonomski efekti realizovanih programa

6.7

Rezime realizovanih programa

Glava 7

Preporuke za dalji rad i istraživanje

Prilog br. 1

Osvrt na MSG analizu

Prilog br. 2

Definicije važnijih pojmova

Prilog br. 3

Proračun štete na avionu usled oštećenja ili udesa